Kubernetes Namespace tanımında Affinity Kullanımı

Kubernetes de namespace düzeyinde node ve pod affinity kullanılabilir mi? Ben namespace konfigürasyonunda affinity tanımlarını nasıl yapabilirim. Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler

hayır, by default böyle bir mekanizma yok ama benzer bir sonucu GitHub - idgenchev/namespace-node-affinity: Kubernetes Mutating Webhook for assigning node affinity and tolerations to all pods in a namespace mutating webhook kullanarak sağlayabilirsiniz.