Container Bağlantısı

Hocam Selam;

Ansible kurulumu yaptım. Namespaces’ler oluşturdum.Aşağıdaki gibi görünüyor.
awx-fd64bc5b8-r4843 olarak görünen namespaces te 4 adet container var.

Bunlar ; awx-web,redis, awx-task, awx-ee olarak görünüyor.

Aşağıdaki komut ile namespaces bağlanıyorum fakat default olarak redis geliyor benim awx-web olarana erişmem lazım. Bunu nasıl sağlayabilirim.

→ kubectl exec -it --namespace=awx awx-fd64bc5b8-r4843 – /bin/bash
Defaulted container “redis” out of: redis, awx-web, awx-task, awx-ee, init (init)


kubectl get pods -A (Tüm namespacesleri listeliyor.)
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system helm-install-traefik-crd-h8p95 0/1 Completed 0 3d12h
kube-system helm-install-traefik-l6464 0/1 Completed 1 3d12h
kube-system svclb-traefik-ls25f 2/2 Running 6 (24h ago) 3d12h
kube-system coredns-d76bd69b-txdlp 1/1 Running 3 (24h ago) 3d12h
kube-system local-path-provisioner-6c79684f77-wfssc 1/1 Running 4 (24h ago) 3d12h
awx awx-operator-controller-manager-c6554d8f-dd2lb 2/2 Running 7 (24h ago) 3d12h
awx awx-postgres-0 1/1 Running 3 (24h ago) 3d12h
awx awx-fd64bc5b8-r4843 4/4 Running 12 (24h ago) 3d12h
kube-system traefik-df4ff85d6-xlbb1 1/1 Running 3 (24h ago) 3d12h
kube-system metrics-server-7cd5fcb6b7-w2ff7 1/1 Running 3 (24h ago) 3d12h

kubectl exec -it --namespace=awx -c redis awx-fd64bc5b8-r4843 – /bin/bash

multi container podlarda işlem yapmak istediğiniz container’in ismini -c ile belirtebilirsiniz.

Teşekkür ederim hocam.

1 Beğeni