Bir namespace üzerinde oluşturulan role ve role binding'e farklı namespaceden gcp üzerinde nasıl bağlanılır?

X namespace’inde role ve role binding oluşturuyorum. Daha sonra Y namespace’inde bu role ve role binding’e ait hiçbir bilgi bulunmadan Y namespaceinden X namespace’indeki role’e nasıl bağlanabilirim?

Role’e bağlanmaktan kastınız nedir açıkçası anlayamadım? Yapmak istediğiniz daha doğrusu sonunda elde etmek istediğiniz şey nedir?

Pardon yanlış ifade etmişim. Cluster role kullanmadan bir namespace içerisinde belirlenen role ve role binding tüm namespacelerde geçerli nasıl yapabilirim?
Cevap için şimdiden teşekkürler.

yapamazsınız :slight_smile: role ve rolebindingler namespaced objelerdir. siz bağlamak istediğiniz role için oluşturduğunuz rolebinding’i, role ile aynı namespace’de oluşturmalısınız. bu nedenle eğer siz bir role ve rolebinding’i tüm namespace’lere uygulamak istiyorsanız her namespace’de role ve binding oluşturmak zorundasınız.
Ya da tüm cluster içinde geçerli olacak bir hak vermek isterseniz de bu sefer role ve rolebinding yerine clusterrole ve clusterrolebinding kullanabilirsiniz. clusterrole ve clusterrolebinding namespaced objeler değildir. dolayısıyla tüm cluster çapında geçerli olurlar.