Container arası ping problemi

$ winpty docker container exec -ti nginx1 ping nginx2
OCI runtime exec failed: exec failed: container_linux.go:367: starting container
process caused: exec: “ping”: executable file not found in $PATH: unknown

Container’da ping olmayabilir mi? Container’a bağlanıp (Debian based ise):
sırasıyla apt update
ve apt install -y iputils-ping komutlarını çalıştırır mısınız?

1 Beğeni

merhaba her imajda ping uygulaması bulunmaz. sorun bundan kaynaklanıyor. ya ping uygulamasını yüklemeli ya da içinde ping uygulamasının olduğu busybox gibi bir imajdan container oluşturmalısınız