Kubernetes podun pending de kalması sorunu

Hocam merhaba,

Kubernetes kubeadm ile,

pod run ettiğimde Pending de kalıyor, neden öyle olduğuna baktım, aşağıdaki hatalar var,

Pod kısmında kısaca değinmişsiniz ama internette bazı çözümler var uyguladığımda çözüm olmadı maalesef, problem ne olabilir, yardımcı olabilir misiniz?

Denediğim komut
kubectl run firstpod --images=nginx --restart=Never

Describe baktığımda
kubectl describe pods firstpod ------> ile aşağıdaki mesaj gelmektedir.

Events:

Type Reason Age From Message


Warning FailedScheduling 26m default-scheduler 0/1 nodes are available: 1 node(s) had untolerated taint {node-role.kubernetes.io/control-plane: }. preemption: 0/1 nodes are available: 1 Preemption is not helpful for scheduling…

Warning FailedScheduling 11m (x2 over 21m) default-scheduler 0/1 nodes are available: 1 node(s) had untolerated taint {node-role.kubernetes.io/control-plane: }. preemption: 0/1 nodes are available: 1 Preemption is not helpful for scheduling…

dev_cengizilkerli@TST-DEVOPSDMAN:~$ kubectl describe node tst-devopsdman
Name: tst-devopsdman
Roles: control-plane
Labels: beta.kubernetes.io/arch=amd64
beta.kubernetes.io/os=linux
kubernetes.io/arch=amd64
kubernetes.io/hostname=tst-devopsdman
kubernetes.io/os=linux
node-role.kubernetes.io/control-plane=
node.kubernetes.io/exclude-from-external-load-balancers=
Annotations: kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: unix:///var/run/containerd/containerd.sock
node.alpha.kubernetes.io/ttl: 0
projectcalico.org/IPv4Address: 172.16.2.252/24
projectcalico.org/IPv4IPIPTunnelAddr: 192.168.49.64
volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: true
CreationTimestamp: Wed, 28 Dec 2022 13:55:12 +0300
Taints: node-role.kubernetes.io/control-plane:NoSchedule
Unschedulable: false

dev_cengizilkerli@TST-DEVOPSDMAN:~$ kubectl get pods -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system calico-kube-controllers-7bdbfc669-jzqvw 1/1 Running 0 8d
kube-system calico-node-dbm5c 1/1 Running 0 8d
kube-system coredns-787d4945fb-r2msf 1/1 Running 0 8d
kube-system coredns-787d4945fb-stcrz 1/1 Running 0 8d
kube-system etcd-tst-devopsdman 1/1 Running 2 8d
kube-system kube-apiserver-tst-devopsdman 1/1 Running 2 8d
kube-system kube-controller-manager-tst-devopsdman 1/1 Running 5 (30h ago) 8d
kube-system kube-proxy-fddtk 1/1 Running 0 8d
kube-system kube-scheduler-tst-devopsdman 1/1 Running 7 (30h ago) 8d

kubectl taint nodes nodeadi node-role.kubernetes.io/control-plane:NoSchedule-

Bu komutla tainti kaldırın daha sonra pod schedule olacaktır.

Teşekkürler hocam,
Taint bölümünde anlatmışsınız zaten ben takılınca ilerlemeden sormak durumunda kalmışım :slight_smile:
İyi Çalışmalar