Docker Swarm JMX, -Djava.rmi.server.hostname=<hostname_IP>

Selamlar,
JMX’i docker container’da kullanırken normalde -Djava.rmi.server.hostname=<hostname_IP> şeklinde host makinenin ip’sini kullanıyoruz. ssl - How to enable JMX in docker swarm for a specific container in swarm cluster? - Stack Overflow. JMX’i docker swarm’da kullandığımuzda birden fazla host olacağı için JMX’i docker swarm’da nasıl ayağa kaldırabiliriz? Hangi host’un ip’sini -Djava.rmi.server.hostname parametresine atayacağız?