Docker Cheat Sheet (Türkçe)

Merhaba,

A’dan Z’ye Docker eğitimimdeki öğrencilerimin yararlanabilmesi adına Docker Cheat Sheet yani Türkçeleştirirsek “Docker komutlarının nasıl kullanıldığının bir listesi” hazırladım. Yararlı bir derleme olduğunu düşünüyorum. Daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için de burada yayınlıyorum. Kolay gelsin.

Docker Cheat Sheet (Türkçe)


  • Container

Container çalıştırma:

docker container run image:tag

Örnek: docker container run nginx:latest


Detach modda container çalıştırma (-d):

docker container run -d image:tag

Örnek: docker container run -d nginx:latest


Varsayılan uygulama yerine başka uygulama ile container başlatma:

docker container run image:tag uygulama

Örnek: docker container run ubuntu:latest ping 127.0.0.1


Container’a bir isim vererek çalıştırma

docker container run --name isim image:tag

Örnek: docker container run --name container1 -d nginx:latest


Çalışan bir container içerisinde başka bir uygulama çalıştırma:

docker container exec container_id|ya da|container_ismi uygulama

Örnek: docker container exec 12a793b3fec0 ping 127.0.0.1


Çalışan bir container’a shell bağlantısı oluşturma:

docker container exec -it container_id|ya da|container_ismi sh

Örnek: docker container exec -it 12a793b3fec0 sh


Container’ı detach modda ve shell bağlantısı ile oluşturma (dit):

docker container run -dit image:tag sh

Örnek: docker container run -dit nginx:latest sh


Detach modda ve shell bağlantısı ile oluşturulmuş container’a bağlanma:

docker attach container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker attach 12a793b3fec0


Container durdurma:

docker container stop container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker container stop 12a793b3fec0


Container silme:

docker container rm container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker container rm 12a793b3fec0


Çalışan containerı silme (-f):

docker container rm -f container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker container rm -f 12a793b3fec0


Container kapatıldığı zaman aynı zamanda silinmesi (-rm):

docker container run -rm image:tag

Örnek: docker container run -rm nginx:latest (-rm ile container kapandığı zaman otomatik olarak silinmesini söylüyoruz)


Container ile ilgili detayları inceleme:

docker container inspect container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker container inspect 12a793b3fec0


Sistemdeki tüm containerları (çalışan ve durdurulmuş) silme

docker container rm -f $(docker ps -aq)


Sistemdeki çalışan containerları listeleme:

docker container ls ya da

docker container ps


Sistemdeki tüm containerları listeleme:

docker container ls -a ya da

docker container ps -a


Çalışan container’daki processleri listeleme:

docker top container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker top 12a793b3fec0


Çalışan container’ın Cpu, Ram, I/O kullanımını görme:

docker stats container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker stats 12a793b3fec0


Container’ın memory kullanımını sınırlama (–memory, --memory-swap):

docker container run --memory=rakam(b,k,m,g) --memory-swap=rakam(b,k,m,g) image:tag

Örnek: docker container run --memory=1g --memory-swap=2g nginx:latest (memory-swap ile swap alanı da tanımlayabiliriz.b=byte k=kilobyte m=megabyte g=gigabyte)


Container’ın cpu kullanımını sınırlama (–cpus, --cpuset-cpus):

docker container run --cpus="core_adeti" image:tag

Örnek: docker container run --cpus="3" nginx:latest (sistemden kaç core’a erişebileceğini belirledik)

docker container run --cpuset-cpus="core_numarası" image:tag

Örnek: docker container run --cpuset-cpus="0,4" nginx:latest (sistemdeki hangi corelara erişebileceğini belirledik)


Container’a enviroment variable tanımlama:

docker container run --env enviroment_variable=değeri image:tag

Örnek: docker container run --env VAR1=deneme1 --env VAR2=deneme2 nginx:latest


Containerdan hosta ya da tam tersi dosya kopyalama:

docker cp container_id|ya da|container_ismi:path host_path

Örnek: docker cp 12a793b3fec0:/usr/src/uygulama/ .
  • Image

Docker CLI aracılığıyla registery’de oturum açma:

docker login registery_url

Örnek: docker login localhost:8080


Sisteme bir imaj çekme:

docker image pull image:tag

Örnek: docker image pull nginx:latest


Docker hub’a (ya da başka bir repository) image gönderme:

docker image push repository/image:tag

Örnek: docker image push ozgurozturknet/adanzyedocker:latest


Mevcut bir imaja yeni tag ekleme

docker image tag image:tag yeniimage:tag

Örnek: docker image tag nginx:latest ozgurozturknet\nginx:v1


Image ile ilgili detayları inceleme:

docker image inspect image:tag

Örnek: docker image inspect nginx:latest


Image layerlarını listeleme:

docker image history image:tag

Örnek: docker image history nginx:latest


Dockerfile kullanarak yeni bir imaj yaratma:

docker image build -t image:tag .

Örnek: docker image build -t ozgurozturknet\merhaba-dunya:latest . (Dockerfile dosyası komutun çalıştırıldığı folder’da bulunmalı)


Image oluştururken build arg kullanma:

docker image build --build-arg arg=deger -t image:tag .

Örnek: docker image build --build-arg VERSION=3.7.1 -t nginx:latest .


Sistemdeki tüm imageleri listeleme:

docker image ls


Sistemden bir imajı silme:

docker image rm image:tag

Örnek: docker image rm nginx:latest


Containerdan image yaratma:

docker commit container_id|ya da|container_ismi image:tag

Örnek: docker commit 12a793b3fec0 ozgurozturknet/img:latest


Image’i bir dosyaya kaybetmek ve kaydedilmiş bir dosyadan image oluşturmak:

docker save image:tag -o dosyaadi.tar

Örnek: docker save ozgurozturknet/img:latest -o image.tar

docker load -i dosyaadi.tar

Örnek: docker load -i imagecon1.tar
  • Volume

Volume oluşturma:

docker volume create volume_ismi

Örnek: docker volume create ilkvolume


Volume ile ilgili detayları inceleme:

docker volume inspect volume_id|ya da|volume_ismi

Örnek: docker volume inspect ilkvolume


Sistemdeki tüm volumeleri listeleme:

docker volume ls


Volume’u container’a bağlama (-v):

docker container run -v volume_ismi:container_icindeki_path image:tag

Örnek: docker container run -v ilkvolume:/var/www/html image:tag


Volume’u container’a sadece okunur şekilde bağlama (:ro):

docker container run -v volume_ismi:container_icindeki_path:ro image:tag

Örnek: docker container run -v ilkvolume:/var/www/html:ro image:tag


Host üstündeki bir klasör ya da dosyayı bind mount olarak bağlama:

docker container run -v host_klasör_path:container_icindeki_path image:tag

docker container run -v c:\websitesi:/usr/share/nginx/html nginx:latest


Volume silme:

docker volume rm volume_ismi

Örnek: docker volume rm ilkvolume
  • Network

Kullanıcı tanımlı bridge network oluşturma (bridge):

docker network create --driver=bridge network_ismi

Örnek: docker network create --driver=bridge kopru


Kullanıcı tanımlı bridge network oluşturma (ip bilgilerini belirleyerek):

docker network create --driver=bridge --subnet=cidr --ip-range=cdir --gateway=ip_adresi network_ismi

Örnek: docker network create --driver=bridge --subnet=10.10.0.0/16 --ip-range=10.10.10.0/24 --gateway=10.10.10.10 kopru


Sistemdeki tüm volumeleri listeleme:

docker network ls


Volume ile ilgili detayları inceleme:

docker network inspect network_ismi

Örnek: docker network inspect kopru


Container’ı varsayılan dışında bir network’e bağlayarak çalıştırma:

docker container run --network network_ismi image:tag

Örnek: docker container run --network kopru nginx:latest


Çalışan bir container’ı başka bir network’e bağlama:

docker network connect network_ismi container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker network connect kopru 12a793b3fec0


Çalışan bir container’ın bağlı olduğu networkle bağlantısını kesme:

docker network disconnect network_ismi container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker network disconnect kopru 12a793b3fec0


Port publish ederek bir container çalıştırma (-p):

docker container run -p host_portu:container_portu/tcp_yada_udp image:tag

Örnek: docker container run -p 8080:80 -p 53:53/udp nginx:latest
  • Logging

Container tarafından oluşturulan logları görmek:

docker logs container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker logs 12a793b3fec0


Container tarafından oluşturulan logları uzun formatta detaylı görmek:

docker logs --details container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker logs --details 12a793b3fec0


Container tarafından oluşturulan logları belirli tarih aralığında görmek:

docker logs --since tarih_saat --until tarih_saat container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker logs --since 2020-01-13T11:34:43.154304300Z 12a793b3fec0 (since verilen andan itibaren olanları, until ise verilen ana kadar olanları listeler)


Container tarafından oluşturulan logların belirli sayıda son oluşanlarını görmek:

docker logs --tail sayı container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker logs --tail 10 12a793b3fec0 (son 10 log çıktısını listeler)


Container tarafından oluşturulan logları anlık olarak izlemek:

docker logs -f container_id|ya da|container_ismi

Örnek: docker logs -f 12a793b3fec0 (loglar oluştukça ekranda gözükecektir. Ctrl-C ile bağlantı kesilebilir)

5 Beğeni

@ozgurozturknet PDF halini de kendim için kaydettim. Arkadaşalr da yararlansın diye ekliyorum.

2 Beğeni

Hocam elinize sağlık yine hap gibi bir çalışma olmuş. Sizden yakın zamanda diğer DevOps toolları içide bir kurs beklediğimizi hatırlatıyoruz.

Teşekkür ederim. devops alanında eğitimlerim olacak ama zamanla. şu anda kısa dönemde kubernetes eğitimi ve azure eğitimi hazırlayacağım.

Saolun hocam, kubernetes eğitimini heyecanla bekliyor olacağız. Saygılar.

1 Beğeni

Hocam bu notlar çok hoşuma gitti, hemen akıl defterimin ilgili bölümüne yerleştiriyorum…

Bu arada Dockerfile kullanarak yeni bir imaj yaratma: bölümünde küçük bir hata (komutun 1 harfi yok) var.

1 Beğeni

Geri bildirim için teşekkür ederim. Düzelteyim hemen.

Hocam elinize sağlık. Çok güzel bir yardım dökümanı olmuş

1 Beğeni