Docker contanierı publish edemiyorum

Adanzye docker eğitiminin kısım5 bolum63 alıştırmasında kirmizi adında bir container oluşturdum not.txt dosyasında uyarı girmişsiniz onu da yaptım fakat containerı bir türlü çalıştıramadım

Dockerfile içeriğinizi buraya atar misiniz?

FROM nginx:latest
LABEL maintainer=“Mehmet Ali Demir mehmetbaba3354@gmail.com
ENV KULLANICI=“Mehmet Ali”
ARG RENK
RUN apt-get update && apt-get install -y curl htop wget
WORKDIR /gecici
ADD https://wordpress.org/latest.tar.gz .
WORKDIR /usr/share/nginx/html
COPY html/${RENK} .
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=30s --start-period=5s --retries=3 CMD curl -f http://localhost/ || exit 1
CMD ["./script.sh"]

Script.sh dosyasını visual studio code ile açıp sağ alt köşede LF mi yazıyor CRLF mi kontrol eder misiniz? Eğer CRLF ise CRLF’e tıklayıp sonra LF yapın ve kaydedin.
image

1 Beğeni