Master ve Worker node kurulamıyor

Özgür Hocam Selamlar,

K8n eğitimine yeni başladım. Github üzerindeki yönergeleri takip ederek single node cluster kurmaya çalışıyorum cluster’ı bir türlü ayağa kaldıramadım.

Öncelikle master ve worker node VMware workstation da çalışıyor ve birbirleri ile bridge network’den erişimleri var.

Master node kurduğumda sadece control-plane olarak atıyor master olarak role atamıyor.
Daha sonrasında calico network için en son adımı uyguluyorum ve workerı join ediyorum sadece bu şekilde kalıyor. Ayrıca worker node master node üzerinde role worker olarak gözükmüyor.

Desteğin için şimdiden teşekkür ederim.

image
OS Ubuntu 20.04 LTS

Tekrar selamlar,

worker node üzerinde kubectl default olarak çalışmadığını çalışması isteniyorsa master node’dan /root/.kube/config dosyasını worker node da aynı klasöre atıp çalıştıra bildim.

Bu sayfadaki yönergeleri takip edip çok fazla denedim ancak defaulta master node atayamadım.
manuel elle aşağıdaki komut ile atadım.
kubectl label node master01 node-role.kubernetes.io/master=master
kubectl label node worker01 node-role.kubernetes.io/worker=worker

node’ların rolleri doğru mudur hocam? ayrıca neden eğitimdeki gibi otomatik master node atamadı?

Kubernetes 1.21’de yanlış hatırlamıyorsam “node-role.kubernetes.io/master” etiketi kaldırıldı onun yerine “node-role.kubernetes.io/controlplane” etiketi geldi. O nedenle control plane görüyorsunuz sıkıntı yok yani.