Dockerfile ile mssql bağlantısı

django ile yaptığım bir projede logo programının veritabanına bağlanıp veri çekmem gerekiyor.

docker-compose up -d --build ile projeyi başlattıktan sonra

docker exec -it --user root <Konteyner_id> sh komutu ile backend konteynerinin terminaline bağlanıp learn.microsoft.com adresinde ‘Alpine Linux’ kısmındaki kurulumları yapıyorum. bağlantı gerçekleşiyor veri çekebiliyorum. Bunu dockerfile a aktarmak istiyorum ancak çalıştıramıyorum. nasıl yapabilirim.

apk add --allow-untrusted msodbcsql17_17.10.1.1-1_amd64.apk bu satırı çalıştırırken Press any key to continue diyerek kullanıcı müdahalesi bekliyor. bunu da göz önüne almanızı istiyorum.

ya da entrypoint dosyasına mı ekleme yapmam gerekiyor?

mevcut dockerfile dosyam:

# pull official base image
FROM python:3.8-alpine

# set work directory
WORKDIR /usr/src/app

# set environment variables
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE 1
ENV PYTHONUNBUFFERED 1

# install psycopg2 dependencies
RUN apk update \
  && apk add icu-data-full\
  && apk add --no-cache curl gpg gnupg\
  && apk add --no-cache postgresql-dev gcc libc-dev g++ libffi-dev libxml2 python3-dev musl-dev unixodbc unixodbc-dev mariadb-dev
 
# install dependencies
RUN pip install --upgrade pip
COPY ./requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt

# copy project
COPY . .

#ODBC install

# run entrypoint.sh
ENTRYPOINT ["/usr/src/app/entrypoint.sh"]

entrypoint.sh dosyasına aşağıdaki satırları ekleyince çalıştı. ama docker-compose u her kapatıp açtığımda tekrar çalışıyor.

curl -O https://download.microsoft.com/download/e/4/e/e4e67866-dffd-428c-aac7-8d28ddafb39b/msodbcsql17_17.10.1.1-1_amd64.apk \
  && curl -O https://download.microsoft.com/download/e/4/e/e4e67866-dffd-428c-aac7-8d28ddafb39b/mssql-tools_17.10.1.1-1_amd64.apk \
  && curl -O https://download.microsoft.com/download/e/4/e/e4e67866-dffd-428c-aac7-8d28ddafb39b/msodbcsql17_17.10.1.1-1_amd64.sig \
  && curl -O https://download.microsoft.com/download/e/4/e/e4e67866-dffd-428c-aac7-8d28ddafb39b/mssql-tools_17.10.1.1-1_amd64.sig \
  && curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --import - \
  && gpg --verify msodbcsql17_17.10.1.1-1_amd64.sig msodbcsql17_17.10.1.1-1_amd64.apk \
  && gpg --verify mssql-tools_17.10.1.1-1_amd64.sig mssql-tools_17.10.1.1-1_amd64.apk \
  && apk add --allow-untrusted msodbcsql17_17.10.1.1-1_amd64.apk \
  && apk add --allow-untrusted mssql-tools_17.10.1.1-1_amd64.apk