Fedora 40 kubernetes kurulumu

geldiğim aşama
14. sudo kubeadm config images pull

alınan hata:
Found multiple CRI endpoints on the host. Please define which one do you wish to use by setting the ‘criSocket’ field in the kubeadm configuration file: unix:///var/run/containerd/containerd.sock, unix:///var/run/crio/crio.sock
To see the stack trace of this error execute with --v=5 or higher

hata kaynağı nedendir ne yapabilirim?

Makinede birden fazla CRI bulmuş. containerd mi yoksa cri-o mu kullanacağını configde belirtmen lazım. İkisi de olduğundan default seçim yapamıyor. Kubeadm configinde belirtebilirsin, veya komutlarda argüman olarak --cri-socket unix:///var/run/containerd/containerd.sock şeklinde hangi soketi kullanacaksan ekleyebilirsin.

1 Beğeni

Fedora için Crio tavsiye edilenmiş containerd’i silip servisleri yeniden başlatınca sorun çözüldü. teşekkürler