Eğitim kategorisi hakkında

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki eğitim fırsatlarıyla ilgili konular için oluşturulan paylaşım, soru-cevap ve tartışma kategorisi