Bulut Bilişim kategorisi hakkında

Bulut Bilişim (Cloud) genel tartışma alanı. Konspet, methodoloji, IAAS, PAAS, SAAS vb. genel konularla ilgili bu alanı kullanabilirsiniz. AWS, Azure vb. servis sağlayıcılarla ilgili alt kategoriler mevcuttur.

1 Beğeni