Aws API error hatası

Merhaba herkese kolay gelsin

Yeni bir kullanici actim kullanicidan ne zaman dashboarda girsem surekli api error hatasi aliyor. Ne yapabilirim?

My user policy

{
“Version”: “2012-10-17”,
“Statement”: [
{
“Effect”: “Allow”,
“Action”: [
“ssm:StartSession”
],
“Resource”: [
“*”,

    ],
    "Condition": {
      "BoolIfExists": {
        "ssm:SessionDocumentAccessCheck": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:DescribeSessions",
      "ssm:GetConnectionStatus",
      "ssm:DescribeInstanceProperties",
      "ec2:describeInstances"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:TerminateSession",
      "ssm:ResumeSession"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ssm:*:*:session/${aws:username}-*"
    ]
  }
]

}